Общи положения

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Диста1” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на https://dista1.com

 • „Общи условия за ползване“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия за ползване, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://dista1.com
 • ДИСТА1 е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Дръзки 5, наричано по-долу „ДИСТА1“ или „Продавача“.
 • Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и или клиент/и.
 • Сайт означава уебсайта находящ се на https://dista1.com
 • „ОНЛАЙН МАГАЗИН“ означава виртуалният магазин находящ се на https://dista1.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 • Общи условия за ползване на сайтa https://dista1.com

Следните условия са условията на споразумението между Вас и ДИСТА1. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и, че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

 • Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани само и единствено чрез писмено разрешение.
 • Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. ДИСТА1 може да прави подобрения и/или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 • Електронните изображения са илюстративни, възможни са разлики в нюанса на цветовете, ДИСТА1 не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
 • ДИСТА1 не носи отговорност за никой друг сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до сайт извън този на https://dista1.com , приемете, че сайтът е независим от сайта на https://dista1.com , и че ДИСТА1 няма контрол върху съдържанието на този сайт. Връзка от друг сайт към https://dista1.com не означава, че ДИСТА1 подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв сайт.
 • ДИСТА1 не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на ДИСТА1 ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
 • ДИСТА1 има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.
 • Доколкото е позволено от приложимия закон, ДИСТА1 при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 • Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
 • Общи условия за сключване на договор от разстояние
 • Чрез регистрацията на поръчка в сайта, купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната стока/и или услуга/и от Продавача срещу заплащане.
 • Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 • В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.
 • Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му за уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати стоката от коръчката или да предостави услугата.
 • Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в сайта https://dista1.com . Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените стоки.

Цени.

 • Всички представени в сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 • ДИСТА1 си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.
 • При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
 • При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

Поръчки и доставка на стока и/или услуга

 • Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
 • Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на ДИСТА1 или след получаване на e-mail с текст потвърждаващ че поръчката е обработена и подготвена за изпращане. Поръчки направени до 14.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 14.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до петък. Всички поръчки, които са направени в събота и неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни.
 • Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерски фирми Еконт и Спиди, както и със собствен транспорт. Срокът за доставка е от 1 до 10 работни дни през зимните месеци и от 1 до 15 работни дни през летните месеци в зависимост от вида и количеството на продуктите в поръчката. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Еконт или Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес.
 • Ако даденият продукт е със статус „Налично за предварителни продажби“ срокът на доставка ще Ви бъде съобщен допълнително в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
 • Продуктите се изпращат след като сътрудник на ДИСТА1 се свърже с клиента по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде направено и по електронната поща, посочена от клиента.
 • Стоките се доставят на получателите до входа на сградата. Качването до апартамент на клиента без асансьор се таксува допълнително 10.00 лв. на всеки етаж след първи.
 • Цената на доставката за продукти на стойност под 100.00 лв. е според ценовата листа на куриерската фирма. Всички продукти над 100.00 лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
 • Всички пратки се изпращат с услугата „Преглед при получаване„. Проверката се свежда до преглед на външния вид на стоката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. ДИСТА1 не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

Плащане

 • Клиентът може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
  • Наложен платеж
  • Плащане с банкова карта
  • Банков превод
  • Плащане чрез някоя от партньорските ни финансови/кредитни институции
 • Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ДИСТА1 цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДИСТА1 сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Гаранционно обслужване

 • За всяка стока на сайта dista1.com се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. ДИСТА1 ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока в случаите, когато:
  • гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;
  • е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
  • се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда;
  • е нарушена физическата цялост на изделието;
  • при повреда, настъпила в резултат на токов удар в резултат на неизправна електрическа или ВиК инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или др.
  • не е осигурен достъп. В случаите, когато по желание на клиента и с негово съгласие е монтирана техника със скеле, вишка или алпинист, то ангажимент на клиента е да осигури достъп до системата или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа;
 • В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от ДИСТА1 ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
 • Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към ДИСТА1 чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми.

Допълнителни условия

 • За неуредените в настоящите общи условия за ползване въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд.