Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ДИСТА1 ЕООД е собственик и администратор на сайта и електронен магазин https://dista1.com като осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

За по-кратко по-долу ДИСТА1 ЕООД ще бъде наричан dista1.com

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 1. Наименование: ДИСТА1 ЕООД
 2. Адрес: гр. Пловдив ул. Дръзки 5
 3. Телефон: 0893856565
 4. E-mail: office@dista1.com
 5. Уеб сайт: https://dista1.com

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф.Цветан Лазаров”№ 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 9153518
 5. Email: kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Настоящата Политика за лични данни обяснява нашите практики за събиране и обработка на данни и Вашите възможности относно начините, по които личните Ви данни се събират и използват. Ако не сте съгласни с тази Политика за лични данни, то Вие може да не използвате сайта. Данните, които предоставяте на dista1.com са защитени от европейските закони за защита на личните данни.


Чл. 1 Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) dista1.com събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори за продажба на стоки с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на dista1.com по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо dista1.com;
 • За целите на легитимния интерес на dista1.com

Чл. 1. (2) dista1.com е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, dista1.com действа в качеството си на обработващ лични данни.

Чл. 1. (3) Данните ще се използват само за посочените по-долу цели.
 

Чл. 2 Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) dista1.com събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:

 • активиране и персонализиране на достъпа Ви до системата чрез създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора за предоставяне на услуга или продажба на предлагана от нас стока;
 • счетоводни цели;
 • изготвяне на анонимни статистически данни за използването на уебсайта и други статистически цели;
 • осигуряване на клиентска поддръжка чрез форма за запитване или чат на живо (възможно е да съберем допълнителна информация от вас, с цел проучване и отговор на Вашите въпроси).
 • анализ на характеристиките на нашите клиенти, за да разберем потребностите на клиентите и пазара, както и за маркетингови комуникации.
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на информационни съобщения за промени в предлаганите услуги, в работата или начина на използването на сайта и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за нови продукти, намаления, промоции, игри и други предложения и информация, които могат да са от интерес за Вас;

Чл. 2. (2) dista1.com спазва следните принципи при обработката на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 2. (3) При обработването и съхранението на личните данни, dista1.com може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
   

Чл. 3 Какви видове лични данни събира, и за какви цели, обработва и съхранява dista1.com ?

Чл. 3. (1) dista1.com извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта https://dista1.com – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с възможност за поръчка или запитване относно предлаганите в сайта стоки или услуги.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до нововъведения или промени в услугите, които предлагаме, работата на сайта или Общите условия и/или Политиката за лични данни.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

Чл. 3. (2) dista1.com обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)
 • Цел, за която се събират данните:

1) Регистрация на потребител;

2) Осъществяване на договор за продажба на предлагани от dista1.com стоки при плащане без създаване на профил (без регистрация)

3) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено негово желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения, за потвърждаване на направена от него бърза поръчка (само електронна поща и телефон)

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия (включително Политика за лични данни ) и регистрация в уебсайта, между dista1.com и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него име на фирма и БУЛСТАТ/ЕИК.
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия (включително Политика за лични данни ) и регистрация в уебсайта, между dista1.com и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които dista1.com обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, dista1.com събира данни за използвания IP адрес.
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор продажба на стока или за предоставяне на услуги.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между dista1.com и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Чл. 3. (3) dista1.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
 • номера на кредитни и дебитни карти за разплащане;
 • dista1.com не събира преднамерено никакви лични данни от деца на възраст под 18 години и нашият уеб сайт не е насочен към такива лица. Съветваме родителите и настойниците да обръщат сериозно внимание на действията и интересите на децата си онлайн.

Чл. 3. (4) Личните данни са събрани от dista1.com от лицата, за които се отнасят с тяхното съгласие.

Чл. 3. (5) dista1.com не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 

Чл. 4 Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) dista1.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, dista1.com полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Чл. 4. (2) dista1.com Ви уведомява, в случай, че е необходимо срокът за съхранение на данните да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на е необходимо или друго.

Чл. 4. (3) dista1.com съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Чл. 4. (4) Управление на направените от Вас предпочитания и правата, които сте упражнили съгласно настоящата Политика за лични данни.
 

Чл. 5 Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) dista1.com може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Чл. 5. (2) dista1.com Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Чл. 5. (3) dista1.com няма да прехвърля личните данни, които предоставяте в Сайта, на трети лица, освен:

(a) с Ваше съгласие;

(б) при изискване от закона или от съд;

(в) за целите на защитата на правата или собствеността на dista1.com, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните;

(г) за защитата на личната безопасност на потребителите на Сайта;

(д) когато смята, че има нормативно основание за обработването им, обвързваща схема или договор, който поддържа принципи за коректно обработване и адекватно ниво на защита на Лични данни.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Чл. 6 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от dista1.com за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

Чл. 6. (2) dista1.com може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Чл. 6. (3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
 

Чл. 7 Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от dista1.com потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Чл. 7. (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Чл. 7. (3) dista1.com Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща за четене форма.

Чл. 7. (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно.
 

Чл. 8 Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до dista1.com.
 

Чл. 9 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от dista1.com изтриване на свързаните с Вас лични данни, а dista1.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо dista1.com;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Чл. 9. (2) dista1.com не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Чл. 9. (3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил, чрез електронна поща или писмено искане, изпратено до dista1.com, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди dista1.com, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на dista1.com.

Чл. 9. (4) dista1.com не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
 

Чл. 10 Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от dista1.com да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни за срок, който позволява на dista1.com да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • dista1.com не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на dista1.com имат преимущество пред Вашите интереси.

Чл. 11 Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на dista1.com, директно през Вашия профил или с искане по имейл или обикновена поща.

Чл. 11. (2) Вие можете да поискате от dista1.com да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Чл. 12 Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от dista1.com да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити dista1.com може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 

Чл. 13 Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от dista1.com, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако dista1.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Чл. 14. (2) dista1.com не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да ни уведомите с цел разрешение на проблема като ни пишете на електронната ни поща office@dista1.com или да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф.Цветан Лазаров”№ 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 9153518
 5. Email: kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 16 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.


Чл. 17 Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
 

Чл. 18 Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

„Бисквитките“ са малки части от информацията, която уебсайтът съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден сайт.

Нашият сайт https://dista1.com използва бисквитки, които са важни за неговото коректно и оптимално функциониране. Посещавайки и продължавайки да разглеждате и навигирате в нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.
 

Чл. 18 (1) Цели, за чието постигане използваме „бисквитки“:

 • Разпознаване на нови или предишни клиенти.
 • Запаметяване дали вече сте отговорили на изскачащ прозорец (за да не бъдете попитани отново).
 • Запаметяване на даденото (или не) съгласие с използването на „бисквитки“ на този сайт.
 • Анонимно събиране на статистически данни за това как и кои страници от сайта сте посетили.
 • Изпращане на реклама, която е най-подходяща за Вас и най-добре отговаря на Вашите интереси. „Бисквитките“ се използват и за ограничаване на броя показвания на реклама и за измерване на ефективността на рекламната кампания.
 • Събиране на надеждна информация за използването на сайта, която ни позволява да измерим колко добре сайтът отговаря на нуждите на своите потребители и за да направим всички необходими подобрения.

Чл. 18 (2) Видове „бисквитки“, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на български език, а цените – спрямо лева с ДДС. Такива бисквитки са например и тези за включване на кеширане.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко как нашите потребители работят с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни – чрез запазване съдържанието на Вашата кошница за пазаруване.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др.

Чл. 18 (3) Лични данни свързани с „Бисквитки“ и тяхната употреба

Информацията, свързана с „бисквитките“ не се използва, за да Ви идентифицира лично и събраните данни се пазят под наш контрол. Тези „бисквитки“ не се използват за други цели, освен тези, описани тук. Бисквитките не могат да четат данни от вашия твърд диск или да повредят системата Ви.

Чл. 18 (4) Как да контролирате „бисквитките“?

Може да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ според желанията си. Може да изтриете или блокирате всички „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, но ако направите това, някои от функциите на този сайт може да не работят по предназначение и е възможно да трябва ръчно да коригирате някои настройки всеки път, когато посещавате даден сайт.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате.

Активирането на тези „бисквитки“ не е абсолютно необходимо, за да работят основните функции на уебсайта, но ще Ви осигури по-добро и ефективно преживяване при браузване.

Моля, имайте предвид, че някои „бисквитки“ могат да се поставят от доставчик на услуги от трети страни, който изпълнява някои от тези функции за нас.
 

Чл. 19 Мерки за сигурност предприети в dista1.com по отношение сигурността на личните данни, които съхраняваме?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас. Тази сигурност я осигуряваме по следните начини:

 • сайтът ни e разположен на сървър на Superhosting.bg – една от най-големите хостинг компании в България известна с отличната си защита и сигурност при запазване на информацията на клиентите. Чрез услугите си Superhosting.bg осигуряват:

1. Непрекъсната работа на услугата, чрез прилагане на DDoS защита.

2. Защита на сайта от всякакъв злонамерен достъп, който може да модифицира, компрометира или да открадне данни.

3. Защита на пощенските кутии срещу неоторизиран достъп.

4. Защита на цялата инфраструктура, чрез прилагане на последните версии на използваният системен софтуер.

 • използваме криптиращ протокол под формата на винаги актуален и надежден цифров SSL сертификат. Чрез него при зареждането на нашия сайт връзката със сървъра се криптира чрез SSL (Secure Sockets Layer). Едно от най-разпространените приложения на тези протоколи е в уеб браузърите, при използването на HTTPS или (Hypertext Transfer Protocol Secure). Когато потребителят достъпва Интернет страница чрез HTTPS, се осигурява криптирана връзка между уеб сървъра (сайта) и браузъра на потребителя. По този начин данните, предавани между потребителя и сървъра, са в криптиран вид и са защитени от проследяване и разчитане от трети лица.
 • използваме винаги актуализирана и надеждна антивирусна програма
 • информацията в нашия сървър е защитена на няколко нива, а безжичната ни мрежа е криптирана
 • dista1.com винаги се старае да повиши и усъвършенства защитата на информацията, която притежаваме и обработваме, включително и данните на нашите клиенти.
   

Чл. 20 Промени в Политиката за лични данни

dista1.com си запазва правото по свое усмотрение да променя, добавя или премахва която и да е част от тази Политика за лични данни, изцяло или частично, по всяко време и без предварително предизвестие. Промените в тази Политика за лични данни влизат в сила при публикуването им на Сайта. Ако Вие продължите да използвате сайта след публикуване на промяна в тази Политика за поверителност, това ще се счита за приемане на промяната.